ZNIESIONY PODZIAŁ

W latach 1867—1869 język polski stał się językiem urzędowym, także w toku urzędowania „wewnętrznego”. Za tym poszedł język „krajo­wy” w wymiarze sprawiedliwości i w oświacie.Podział na cyrkuły uległ zniesieniu. Od 1865 roku Galicja dzieliła się na 74 powiaty, ze starostami na czele. Był to najniższy szczebel administracji rządowej.Szerokiemu rozbudowaniu uległ samorząd terytorialny, którego podsta­wową jednostką była gmina. Ogólnoaustriackia ustawa gminna z 1862 roku stwarzała tylko ramy ustrojowe, dozwalając sejmom krajowym na ich szcze­gółowe uzupełnianie. Dokonała tego galicyjska ustawa z 1866 roku w spo­sób, który pociągnął za sobą długotrwałe, negatywne konsekwencje.Austriacki system prawny, narzucony Galicji po 1772 roku, odróżniał własność szlachecką (zwierzchnią, dominialną) od wiejskiej (użytkowej, rus­tykalnej). Szczególnie było to widoczne w systemie podatkowym.

Witajcie! Na co dzień pracuje w dziale kadr w dużej międzynarodowej firmie. W świecie biznesu jestem na co dzień, dlatego też postał ten blog, aby dzielić się z Wami moją opinią i spostrzeżeniami. Jeśli z jakimś artykułem na blogu się nie zgadzasz, lub chcesz podyskutować to będzie mi miło jeśli zostawisz komentarz, albo odezwiesz się w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.