ZACHOWANA WIERNOŚĆ

Tak jeszcze mogą zmienić się stosunki, że trzeba będzie, aby się ktoś ostał w społeczeństwie, kto by z nimi mógł mówić”. W efekcie konserwatyści zachowali wierność domowi rakuskiemu aż do przełomowych dni października 1918 r. Gdy na początku tego miesiąca w Wiedniu zebrała się Rada Państwa, grupa konserwatywna Koła Polskiego była jedyną siłą polską, która zwlekała z zaakceptowaniem rezolucji w sprawie przywrócenia niepodległej, złożonej z trzech zaborów i — jak milcząco zakładano — nie związanej z Habsburgami Polski. Pod­pisała tę rezolucję dopiero 10 października.Omówione tu w sposób szkicowy prohabsburskie koncepcje, które poja­wiły się w galicyjskiej myśli politycznej doby autonomicznej, wyrosły na gruncie konkretnych realiów politycznych. Były aprobatywną reakcją na przeprowadzone w Austrii reformy ustrojowe idące w kierunku decentraliza­cji państwa i liberalizacji polityki wobec narodow nieniemieckich. Zgodne więc były niewątpliwie z polską racją stanu, która nakazywała budować w oparciu o liberalną Austrię polski Piemont, jak wówczas zaczęto nazywać Galicję.

Witajcie! Na co dzień pracuje w dziale kadr w dużej międzynarodowej firmie. W świecie biznesu jestem na co dzień, dlatego też postał ten blog, aby dzielić się z Wami moją opinią i spostrzeżeniami. Jeśli z jakimś artykułem na blogu się nie zgadzasz, lub chcesz podyskutować to będzie mi miło jeśli zostawisz komentarz, albo odezwiesz się w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.