WŚRÓD DEMOKRATÓW

Wśród delegatów, którzy mieli przedstawić cesarzowi postulaty Galicji, przeważali demokraci. W wyłonionym już w Wiedniu tzw. wydziale ścisłym, kierującym pracami deputacji, liczącej już niemal 100 członków, większość stanowili demokraci. Z kolei w wyborach do parlamentu wiedeńskiego, la­tem 1848 r., kandydaci demokratyczni zdobyli, mimo niechęci włościan, przeciwdziałania urzędników i świętojurców, niemal połowę mandatów. Suk­ces był efektem raczej zniechęcenia włościan do udziału w wyborach niż skutecznej i trafnej agitaq’i przedwyborczej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że polscy deputowani do parlamentu austriackiego utworzyli koło zwane też Klubem Polskim, pod przewodnictwem demokraty Seweryna Smarzewskiego. Do najaktywniejszych posłów należeli demokraci: K. Hubicki, W. Sierakow­ski, S. Biliński, L. Borkowski, M. Popiel i J. Micewski. Jeszcze wyraźniqsza była przewaga demokratów w powołanej w kwietniu 1848 r. Radzie Narodowej.

Witajcie! Na co dzień pracuje w dziale kadr w dużej międzynarodowej firmie. W świecie biznesu jestem na co dzień, dlatego też postał ten blog, aby dzielić się z Wami moją opinią i spostrzeżeniami. Jeśli z jakimś artykułem na blogu się nie zgadzasz, lub chcesz podyskutować to będzie mi miło jeśli zostawisz komentarz, albo odezwiesz się w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.