WIELKIE ZMIANY

W latach 1805—1807 dokonano wielkich zmian w organizacji Kościoła polskiego na terenach obydwóch zaborów austriackich. Władze austriackie początkowo nie miały jasnego planu urządzenia hierarchii metropolitalnej na ziemiach trzeciego zaboru. Gubernator Zachodniej Galicji Józef Trautman- nsdorf przy współpracy gubemium w przedstawionym cesarzowi Francisz­kowi II memoriale o regulacji Kościoła katolickiego na ziemiach trzeciego zaboru (19 VII 1800) wysunął projekt wyniesienia Krakowa do godności arcybiskupstwa metropolii dla biskupstw Zachodniej Galicji. Ponieważ me­moriał przewidywał utworzenie diecezji kieleckiej i lubelskiej, dlatego projek­towana metropolia krakowska miała objąć swymi granicami te właśnie diece­zje. Wniosek ten poparła nawet Nadworna Kancelaria Wiedeńska, ale nieco później wypowiedziała się przeciwko niemu. Postulowała przeto, by wszyst­kie biskupstwa w Galicji Wschodniej i Zachodniej podporządkować met­ropolii lwowskiej. Ten właśnie wniosek zaakceptował cesarz Franciszek II (12 VIII 1802), i ten został zrealizowany.

Witajcie! Na co dzień pracuje w dziale kadr w dużej międzynarodowej firmie. W świecie biznesu jestem na co dzień, dlatego też postał ten blog, aby dzielić się z Wami moją opinią i spostrzeżeniami. Jeśli z jakimś artykułem na blogu się nie zgadzasz, lub chcesz podyskutować to będzie mi miło jeśli zostawisz komentarz, albo odezwiesz się w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.