W ŚRODOWISKU

W środowisku młodzieży akademickiej Lwowa oddziaływanie miało bar­dziej id iologiczny charakter. Zwolenników pozyskiwano bowiem niepodleg­łościowymi hasłami, postulatem czynnego patriotyzmu i powstańczą reto­ryką. Pisma narodowodemokratyczne poparły jej stanowisko w starciach ze studentami ukraińskimi na terenie uniwersytetu przeciw jego utrakwizaq’i. Podzielał ich punkt widzenia profesor ekonomii Stanisław Głąbiński, wpły­wowy również w strefach wschodniogalicyjskich ziemian. Sprawdzianem na­rastającego znaczenia ND okazał się wybór Jakuba Bojki we Lwowie w 1901 r. na posła do Rady Państwa. Jednak ugruntowanie politycznej pozycji narodowych demokratów w Galicji wschodniej nastąpiło dopiero w roku następnym. Na sukces złożyło się wiele czynników, o których szcze­gółowo trudno byłoby w tym miejscu mówić, wspomnę przeto o najważniej­szych, jak zakup „Słowa Polskiego” i wybór Głąbińskiego do parlamentu wiedeńskiego oraz opanowanie przez Ligę Zarządu Towarzystwa Szkoły Ludowej i następnie „Sokoła”

Witajcie! Na co dzień pracuje w dziale kadr w dużej międzynarodowej firmie. W świecie biznesu jestem na co dzień, dlatego też postał ten blog, aby dzielić się z Wami moją opinią i spostrzeżeniami. Jeśli z jakimś artykułem na blogu się nie zgadzasz, lub chcesz podyskutować to będzie mi miło jeśli zostawisz komentarz, albo odezwiesz się w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.