SZCZEGÓLNIE WIDOCZNE W GALICJI

Nawrót do pełnego absolutyzmu był jednak niemożliwy, zwłaszcza na skutek dokonanych już przez rewoluqę trwałych zmian: uwłaszczenia chło­pów, likwidacji wielu feudalnych przywilejów. Szczególnie było to widoczne w Galicji, gdzie z obawy przed falą rewolu­cyjną, którą nie dałoby się już sterować jak w 1846 roku, dokonano wcześ­niej niż gdzie indziej uwłaszczenia, ograniczono uprawnienia dominialne wo­bec wsi, wreszcie — na stanowisko ostatniego gubernatora, a potem pierw­szego po rewolucji namiestnika wprowadzono kolejno Polaków: Wacława Zaleskiego, Agenora Gołuchowskiego.Zanim więc wyłonił się nowy kształt ustrojowy Austrii jako całości i jej poszczególnych krajów koronnych, w Galicji rozpoczęły się zmiany faktycz­ne: importowaną niemiecką biurokrację jęli wypierać Polacy, szeroko popie­rani przez Gołuchowskiego.

Witajcie! Na co dzień pracuje w dziale kadr w dużej międzynarodowej firmie. W świecie biznesu jestem na co dzień, dlatego też postał ten blog, aby dzielić się z Wami moją opinią i spostrzeżeniami. Jeśli z jakimś artykułem na blogu się nie zgadzasz, lub chcesz podyskutować to będzie mi miło jeśli zostawisz komentarz, albo odezwiesz się w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.