SPOŁECZNOŚĆ UKRAIŃSKA

Społeczność ukraińska — tak zresztą, jak i polska — była w Galicji, a także w samym Lwowie politycznie dość zróżnicowana. Odrodzenie naro­dowe Ukraińców przypadło na I połowę XIX wieku, we Lwowie zaś ukra­iński ruch narodowy miał znacznie wcześniej niż w Rosji szanse rozwoju. To tu w 1868 r. powołano z inicjatywy inteligencji i studentów ukraińskich stowarzyszenie „Proświta”, w kilkanaście lat późnią Ukraińskie Pedagogicz­ne Towarzystwo „Ridna Szkoła”, a na przełomie wieków powstały organiza­cje sportowo-gimnastyczne „Sokił” i „Sicz”. Duży wpływ na wzrost świado­mości narodowej Ukraińców miała niewątpliwie religia greckokatolicka. Działalność cerkwi greckokatolickiej zarówno we Lwowie, siedzibie metropo­lity, jak i w całej Galicji Wschodniej ożywiła się w końcu XIX i na początku XX wieku.

Witajcie! Na co dzień pracuje w dziale kadr w dużej międzynarodowej firmie. W świecie biznesu jestem na co dzień, dlatego też postał ten blog, aby dzielić się z Wami moją opinią i spostrzeżeniami. Jeśli z jakimś artykułem na blogu się nie zgadzasz, lub chcesz podyskutować to będzie mi miło jeśli zostawisz komentarz, albo odezwiesz się w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.