PODOBNY CHARAKTER

Podobny charakter mają różnorodne wzmianki o „listopadzie” rozproszone w zespołach akt wielu archiwów polskich i zagranicznych.Szczególnie przydatne przy analizie życia codziennego lwowian w lis­topadzie 1918 r. okazały się licznie zachowane materiały sprawozdawcze i wspomnieniowo-pamiętnikarskie, tak rękopiśmienne (w archiwach państwo­wych, zakonnych, w działach rękopisów bibliotecznych i muzealnych, w po­siadaniu prywatnym), jak i drukowane (wydane zaraz po wojnie lub groma­dzone i opublikowane później). Nie zawierają one jednak konkretnych da­nych statystycznych, np. odnoszących się do aprowizacji, a jeśli je wprowa­dzają, to nadają im charakter szacunkowy lub wyrywkowy.Wartość źródłową mają także druki ulotne (odezwy, obwieszczenia) oraz prasa, wychodząca w tychże dniach sporadycznie i zwracająca baczniejszą uwagę na sprawy polityczno-wojskowe. 5 listopada zaczęto wydawać „Po­budkę”, jako organ wojska polskiego we Lwowie. Informowała ona o prze­biegu walk i ogłaszała komunikaty dowództwa w listopadzie 1918 roku.

Witajcie! Na co dzień pracuje w dziale kadr w dużej międzynarodowej firmie. W świecie biznesu jestem na co dzień, dlatego też postał ten blog, aby dzielić się z Wami moją opinią i spostrzeżeniami. Jeśli z jakimś artykułem na blogu się nie zgadzasz, lub chcesz podyskutować to będzie mi miło jeśli zostawisz komentarz, albo odezwiesz się w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.