POD WPŁYWEM PROPAGANDY

Ukraińska Rada Narodowa, utworzona 18 października 1918 roku, niechętnie zareagowała na tenże stan, nazywając dążenia Polaków chciwymi roszczeniami . Tendencje separatystyczne coraz wyraźniej ujawniły się na sesjach Tymczasowej Rady Miejskiej, np. 20 paź­dziernika ks. Teodozy Leżohubski oświadczył w imieniu swoich rodaków, że obydwa narody, chociaż „połączone więzami krwi”, powinny posiadać nieza­leżne od siebie, każdy swoje państwo. Obserwatorzy życia społecznego z obawą zauważali, że nieustępliwość obydwu stron doprowadzić może „do rozgrywki” oraz że mniejszościom narodowym przypadnie wydanie „sądu o  przyszłym losie” Polski.Atmosfera anarchii i niepokoju nasiliła się także pod wpływem propagan­dy bolszewickiej, która napływała do Galicji w ślad za przybywającymi tu jeńcami rosyjskimi. Władze wiedeńskie mimo iż unieważniły postanowienia brzeskie, nieofiq’alnie jak gdyby sprzyjały Ukraińcom, chociaż nie inicjowały ich wystąpień i nie wspomagały ich żadnymi dyrektywami na szczeblu cent­ralnym.

Witajcie! Na co dzień pracuje w dziale kadr w dużej międzynarodowej firmie. W świecie biznesu jestem na co dzień, dlatego też postał ten blog, aby dzielić się z Wami moją opinią i spostrzeżeniami. Jeśli z jakimś artykułem na blogu się nie zgadzasz, lub chcesz podyskutować to będzie mi miło jeśli zostawisz komentarz, albo odezwiesz się w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.