POD WIELOMA WZGLĘDAMI

Kwintesencją zaś nastroju towarzyszącego cesarskiej wizycie była pożeg­nalna rozmowa Franciszka Józefa z prezesem Koła Polskiego Kazimierzem Grocholskim na granicy w Łupkowie. „Moje serce z Wami zostaje!” — rzekł wówcza; cesarz, na co Grocholski odpowiedział: „A nasze [serca] zabierasz z sobą, Najjaśniejszy Panie!W owych „porewolucyjnych” latach ostatniej ćwierci XIX w. najpoważ­niejszą w galicyjskiej myśli politycznej próbą teoretycznego uzasadnienia misji dziejowej Habsburgów była wysunięta przez Wojciecha hr. Dzieduszyc- kiego koncepcja „idei Jagiellońskich”. Z koncepcją tą wystąpił Dzieduszy- cki publicznie po raz pierwszy na zgromadzeniu wyborców w Stanisławowie 29 sierpnia 1884 r., a potem rozwijał ją w swoich licznych mowach i pub- likcjach. Istotą programu Dzieduszyckiego było podkreślenie — występującej już w adresie sejmu galicyjskiego z 10 XII 1866 r. — paraleli pomiędzy Rzecząpospolitą Jagiellonów a monarchią Habsburgów — państwami wielo­narodowościowymi i różnorodnymi pod względem religijnym i kulturalnym.

Witajcie! Na co dzień pracuje w dziale kadr w dużej międzynarodowej firmie. W świecie biznesu jestem na co dzień, dlatego też postał ten blog, aby dzielić się z Wami moją opinią i spostrzeżeniami. Jeśli z jakimś artykułem na blogu się nie zgadzasz, lub chcesz podyskutować to będzie mi miło jeśli zostawisz komentarz, albo odezwiesz się w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.