NAZWA GALICJA

Nazwa Galicja stała się w naszej świadomości jasno czytelnym hasłem. Weszła do podręczników szkolnych i wywołuje na ogół dość jednoznaczne skojarzenia. Rzadko się zdarza, aby jedno pojęcie historyczne w jego obiego­wej funkcji miało tyle treści. Pod względem geograficznym oznacza dla nas ten kształt, który Organizatorzy konferencji zamieścili na zaproszeniu, choć odbiega on tak bardzo od genetycznego, pierwotnego sensu tego pojęcia, łączącego się z Haliczem i księstwem halickim. Pod względem chronologicz­nym oznacza niewątpliwie epokę. Jasno czytelny jest jej koniec w 1919 r. i nie mniej wyraźnie rysuje się początek, tj. rok 1795. Tutaj też łatwo przechodzimy do porządku nad dziejami tej Galicji właściwej, tj. księstwa halickiego. Pod względem gospodarczym konotacja pojęcia nie jest jednoznaczna. Z jednej strony była to dla starszej generacji jakaś płaszczyzna odniesienia co do stabilizacji pieniądza i struktur gospodarczych, poczucia bezpieczeń­stwa — jak byśmy dziś powiedzieli — socjalnego, ale z drugiej takie hasła, jak „nędza galicyjska”, „piekło galicyjskie”, bynajmniej nie pozbawione racjonalnych podstaw, skłaniają do refleksyjnego traktowania tej sfery spraw.

Witajcie! Na co dzień pracuje w dziale kadr w dużej międzynarodowej firmie. W świecie biznesu jestem na co dzień, dlatego też postał ten blog, aby dzielić się z Wami moją opinią i spostrzeżeniami. Jeśli z jakimś artykułem na blogu się nie zgadzasz, lub chcesz podyskutować to będzie mi miło jeśli zostawisz komentarz, albo odezwiesz się w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.