NA TLE DZIEJÓW

Jest rzeczą oczywistą, iż ustrój Galiq’i kształtował się na tle dziejów ustroju Austrii. Jego cechy specyficzne zależały od stopnia centralizacji wła­dzy: silniejszego w pierwszej epoce, słabszego w drugiej. Narzucanie Galicji austriackich zasad ustrojowych nie oznaczało jednak pełnej unifikacji, nawet w czasach józefińskich; wynikało to z braku zaufania Wiednia do społeczeńs­twa nowej prowinq’i, chęci poddania jej surowszej kontroli i efektywniejszej eksploatacji, w dziedzinie militarnej i podatkowej. Natomiast w drugiej epo­ce, w związku z rozbudową organów reprezentacyjnych i dopuszczeniem do głosu miejscowego społeczeństwa, wyodrębnienie Galiq’i kształtowało się na zasadzie idei federacyjnej, stanowiącej podstawę dla decentralistycznych dą­żeń Węgrów, Czechów czy Polaków. Jeśli zatem w pierwszg’ epoce społeczeństwo polskie było tylko przed­miotem działalności legislacyjnej i jurysdykcyjnej władz austriackich, to w drugiej stało się podmiotem, i to w szerszym zakresie, niż w zaborze pruskim bądź rosyjskim.

Witajcie! Na co dzień pracuje w dziale kadr w dużej międzynarodowej firmie. W świecie biznesu jestem na co dzień, dlatego też postał ten blog, aby dzielić się z Wami moją opinią i spostrzeżeniami. Jeśli z jakimś artykułem na blogu się nie zgadzasz, lub chcesz podyskutować to będzie mi miło jeśli zostawisz komentarz, albo odezwiesz się w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.