NA PIERWSZYM ZEBRANIU

Na pierw­szym zebraniu w styczniu 1870 r. prezes Koła Politycznego, S. Samelson, tak tłumaczył brak programu: „Licząc się do narodowego obozu i wyznając zasady demokratyczne (…) nie chcieliśmy w statucie narzucać nikomu z góry przekonań politycznych”. Koło Polityczne stawiało sobie za cel rozbudze­nie i ożywienie żyda politycznego przez dyskusje, zgromadzenia i odczyty.Tak więc w latach 1868—1869 doszło do rozbicia demokratów na kilka zwalczających się stronnictw. W miarę upływu czasu walka ta przybierała na ostrości i zaciętości, czego świadectwem jest prasa lwowska z tego okresu, agresywna, demagogiczna, nie stroniąca od skandalu. Odnosi się to zwłasz­cza do przywódców, F. Smolki i F. Ziemi Akowskiego, którzy —jak pisał H. Schmitt — „dziś nie tylko w odmiennych idą kierunkach, ale w dodatku ohydzą się wzajemnie w spoób najnieprzyzwoitszy”. Obok tej aż nadto widocznej walki stronnictw występowały mniej widoczne tarcia wewnętrzne, mające wpływ na dalsze ich losy.

Witajcie! Na co dzień pracuje w dziale kadr w dużej międzynarodowej firmie. W świecie biznesu jestem na co dzień, dlatego też postał ten blog, aby dzielić się z Wami moją opinią i spostrzeżeniami. Jeśli z jakimś artykułem na blogu się nie zgadzasz, lub chcesz podyskutować to będzie mi miło jeśli zostawisz komentarz, albo odezwiesz się w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.