KIERUNEK WYPEŁNIENIA IDEI

Austria dzisiejsza — dowodził Dzieduszycki — jest na to, aby różne narody nauczyły się żyć wspólnie, a jednak w zgodzie; jest na to, aby (…) nauczyła ludzkość narodowej tolerancji, (…) misja dziejowa Austrii zgadza się zupełnie z częścią misji dziejowej Polski. Wszak państwo Jagiellonów było talrm państwem, w którym różne narody różnej wiary i różnej cywilizacji łączyły się na to, aby (…) bronić wzajemnej godności ludzkiejW kierunku wypełnienia „idei Jagiellońskich” winien — zdaniem Dziedu­szyckiego — iść rozwój polityczny monarchii naddunajskiej, w której dużą rolę do odegrania ma dom Habsburski. Właśnie Habsburgów chciał Dziedu­szycki uczynić łącznikiem wszystkich narodowości środkowej Europy — łą­cznikiem zapewniającym tym narodowościom bezpieczeństwo na zewnątrz zarazem możliwość autonomicznego rozwoju wewnątrz monarchii. Przyjęcie takiej właśnie roli jest przeznaczeniem i zarazem szansą dynastii rakuskiej. „Habsburgowie — podkreśla Dzieduszycki — mogą na przyszłość być potęż­nymi chyba tylko jako naczelnicy swobodnej rzeszy narodów”

Witajcie! Na co dzień pracuje w dziale kadr w dużej międzynarodowej firmie. W świecie biznesu jestem na co dzień, dlatego też postał ten blog, aby dzielić się z Wami moją opinią i spostrzeżeniami. Jeśli z jakimś artykułem na blogu się nie zgadzasz, lub chcesz podyskutować to będzie mi miło jeśli zostawisz komentarz, albo odezwiesz się w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.