AKCEPTOWANIE CHARAKTERU DYNASTII

Powyższy cytat świadczy wyraźnie o tym, że tak naprawdę nie federalizm sensu stricto, ale decentralizacja monarchii była konkretnym celem polskich federalistów, a że ta decentralizacja przybrała szaty lojalizmu, to już następs­two sytuacji politycznej, jaka wytworzyła się w Europie w połowie lat sześć­dziesiątych XIX w.. Gdy bowiem pod panowaniem rosyjskim i pruskim nie było mowy o respektowaniu narodowych uprawnień Polaków, wówczas to „ścigany jeleń narodów — jak się poetycko wyraził o narodzie polskim Wojciech Dzieduszycki — znalazł w Austrii schronienie”.Akcentowanie przez krakowskich konserwatystów „beznarodowośdowe- go” i zarazem ponadnarodowego charakteru dynastii habsburskiej miało w tym okresie istotne znaczenie w walce z reprezentowanym przez austriac­kich Niemców centralizmem. Było głosem na rzecz federacyjnej przebudowy państwa, którego spoiwem miał się stać uniwersalistyczny dom Habsburski.

Witajcie! Na co dzień pracuje w dziale kadr w dużej międzynarodowej firmie. W świecie biznesu jestem na co dzień, dlatego też postał ten blog, aby dzielić się z Wami moją opinią i spostrzeżeniami. Jeśli z jakimś artykułem na blogu się nie zgadzasz, lub chcesz podyskutować to będzie mi miło jeśli zostawisz komentarz, albo odezwiesz się w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.